1.11.6

Kontakt

Telefon 66 80 41 15

E-post:

Medlem

Areal Begreper

Arealer

Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal(BTA), bruksareal (BRA), Primære rom (P-rom) og Sekundære rom (S-rom).

 

Generelt

For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i minimum 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. I byggeforskriftene er det anbefalt 2,2m som som laveste takhøyde utenfor møbleringssone samt i bod, bad og toalett og 2,4m som laveste takhøyde i de deler av rommet som forutsettes møblert.

 

 

 

 

 

Bruttoareal

er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller felles del (for eksempel trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksareal

er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primære rom

er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel. Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som P-ROM; Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

 

 

 

 

 

Sekundære rom

er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom. Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som S-ROM; Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).


Forrige side: Prosjekt- og byggeledelse  Neste side Dokumenter