1.11.6

Kontakt

Telefon 66 80 41 15

E-post:

Medlem

Dokumenter

Takstmannen er avhengig av å få nøyaktige opplysninger om takstobjektet:

 

Dokumenter takstmannen trenger ved taksering av selveier leilighet

 • Tinglyst skjøte/grunnboksutskrift eventuelt festekontrakt
 • Seksjoneringsbegjæring
 • Kjøpekontrakt eventuelt leiekontrakter
 • Fellesutgifter
 • Årsregnskap og styrets beretning
 • Oppgave over seksjonens andel av gjeld/formue i sameie
 • (Tegninger, prospekt, tidligere takster)

Dokumenter takstmannen trenger ved taksering av borettslagsleilighet

 • Adkomstdokumenter (aksje- eller andelsbrev og andelsobligasjon) eventuelt depoterklæring.
 • Kjøpekontrakt
 • Leiekontrakt og vedtekter for boligselskapet/laget
 • Husleie
 • Siste års beretning og regnskap for boligselskapet/laget - Oppgave over andel av fellesgjeld m.v.
 • (Tegninger, prospekt, tidligere takster)

Dokumenter takstmannen trenger ved taksering av aksjeleilighet

 • Adkomstdokumenter (aksje- eller andelsbrev og andelsobligasjon) eventuelt depoterklæring.
 • Kjøpekontrakt
 • Leiekontrakt og vedtekter for boligselskapet/laget
 • Husleie
 • Siste års beretning og regnskap for boligselskapet/laget
 • Oppgave over andel av fellesgjeld m.v.
 • (Tegninger, prospekt, tidligere takster)

Dokumenter takstmannen trenger ved taksering av obligasjonsleilighet

 • Adkomstdokumenter (aksje- eller andelsbrev og andelsobligasjon) eventuelt depoterklæring.
 • Kjøpekontrakt
 • Leiekontrakt og vedtekter for boligselskapet/laget
 • Husleie
 • Siste års beretning og regnskap for boligselskapet/laget
 • Oppgave over andel av fellesgjeld m.v.
 • (Tegninger, prospekt, tidligere takster)

Dokumenter takstmannen trenger ved taksering av eiet bolig

 • Tinglyst skjøte/grunnboksutskrift eventuelt festekontrakt
 • Målebrev eller delingsforretning
 • Situasjonskart
 • Kjøpekontrakt eventuelt leiekontrakter
 • Kommunale avgifter
 • Forsikringsbevis
 • Ferdigattest eventuelt brukstillatelse
 • (Tegninger, prospekt, tidligere takster)

Dokumenter takstmannen trenger ved taksering av næringseiendom

 • Tinglyst skjøte/grunnboksutskrift eventuelt festekontrakt
 • Målebrev eller delingsforretning
 • Situasjonskart
 • Kjøpekontrakt eventuelt leiekontrakter
 • Kommunale avgifter
 • Forsikringsbevis
 • Ferdigattest eventuelt brukstillatelse
 • (Tegninger, prospekt, tidligere takster)

Forrige side: Areal Begreper  Neste side Prisliste