1.11.6

Kontakt

Telefon 66 80 41 15

E-post:

Medlem

Prisliste

    Honorar
eks mva


inkl mva

Takst leiligheter inntil 50 kvm

Takst leiligheter inntil 100 kvm

Kr.

Kr.

3400,-

3800,-

4250,-

4750,-

Takst leiligheter over 101 kvm


Takst flermannsbolig/rekkehus inntil 100 kvm 

Kr.


Kr.

4200,-


4600,-

5250,-


5750,-

Takst flermannsbolig/rekkehus inntil 150 kvm

Takst flermannsbolig/rekkehus over 151 kvm

Takst enebolig inntil 150 kvm

Takst enebolig inntil 200 kvm

Takst enebolig over 201 kvm

Tillegg for separat utleidel

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr

5000,-

5400,-

5800,-

6200,-

6600,-

800,-

6250,-

6750,-

7250,-

7750,-

8250,-

1000,-

 

Tegning pr. plan

 

Kr.

 

720,-

 

900,-

 

Boligsalgsrapport leilighet Fra kr. 7200,- 9000,-

Boligsalgsrapport enebolig

 

Tilstandsrapport leiligheter inntil 50 kvm

Tilstandsrapport leiligheter inntil 100 kvm

Tilstandsrapport leiligheter over 101 kvm 

 

Tilstandsrapport rekkehus inntil 100 kvm

Tilstandsrapport rekkehus inntil 150 kvm

Tilstandsrapport rekkehus over 151 kvm

Tilstandsrapport enebolig inntil 150 kvm

Tilstandsrapport enebolig inntil 250 kvm

Tilstandsrapport enebolig inntil 350 kvm

Tilstandsrapport enebolig over 351 kvm

Tillegg for separat utleiedel

Tillegg for garasje/uthus

 

Fra kr.

 

kr.

kr.

kr.

 

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

kr. 

Kr.

kr.

14400,-

 

5600,-

6000,-

6400,-

 

8800,-

9600,-

10400,-

11200,-

12000,-

12800,-

pris på 

2400,-

1200,-

 

 

18000,-

 

7000,-

7500,-

8000,-

 

11000,-

12000,-

13000,-

14000,-

15000,-

16000,-

forespørsel

3000,-

1500.-

 

Spesielle eiendommer faktureres for medgått tid Kr. 1580,-/t 1980,-/t

Forrige side: Dokumenter  Neste side Sertifiseringer