1.11.6

Kontakt

Telefon 66 80 41 15

E-post:

Medlem

Næringstakst

Verditakst

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en rapport der de enkelte leiekontrakter beskrives. Områdets generelle leienivå byggets kvaliteter og beliggenhet er forhold som vurderes. Som grunnlag for konklusjonen benyttes bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

 

Forhåndstakst

Takstrapporten lages etter de samme prinsipper som en normal takst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegningene og den tekniske beskrivelsen.


Forrige side: Boligtakst  Neste side Prosjekt- og byggeledelse