1.11.6

Kontakt

Telefon 66 80 41 15

E-post:

Medlem

Prosjekt- og byggeledelse

Vi har solid kompetanse om - og erfaring i tilretteleggelse og ledelse av byggeprosjekt og benytter velprøvde prosjekteringssystemer i arbeidet.

 

Byggeledelse

Vi ivaretar byggherrens forpliktelser på byggeplass, fører kontroll og tilsyn med arbeider og kontrakter og administrerer byggearbeidenes ferdigstillelse og overlevering. Våre ytelser tilpasses alle entreprisemodeller, fra kontroll til styring og arbeidsadministrasjon. Vi har systemer for kontraktsadministrasjon, fakturabehandling og økonomi-/og fremdriftsstyring.

 

Prosjekteringsledelse

Vi kan med vår kunnskap om teknikk, administrasjon og entrepriserett samt innsikt i byggeprosessen påta oss ansvaret med å lede arkitekter og ingeniører i prosjekteringsarbeid.

 

Kontrahering og kontraktsadministrasjon

Vi kan med vår kunnskap om teknikk, administrasjon og entrepriserett samt innsikt i byggeprosessen påta oss ansvaret med å lede arkitekter og ingeniører i prosjekteringsarbeid.

 

Prosjektutvikling og rådgivning

Med bred erfaring fra etablering og gjennomføring av byggeprosjekter har vi godt grunnlag for å bistå med å utvikle prosjektideer til lønnsomme investeringer. Vår kunnskap gir grunnlag for profesjonell rådgivning om utvikling, etablering og gjennomføring av prosjekter.

 

Kontroll av utført arbeid

Vi har erfaring i å bistå ved overtagelsesforretninger samt kontrollere håndverksmessig kvalitet regulert i Norsk Standard.


Forrige side: Næringstakst  Neste side Areal Begreper